Mevr. W.E.M. Timmermans
tel. 06 53 622 939
wem.timmermans@planet.nl
ING Bank: NL07INGB0001594186


Welkom in de webwinkel van de Johannes van Damascusgemeenschap.
Wie wij zijn, vindt u op
www.byzantijnsekapel.nl .

Zoals u kunt zien hebben wij een bijzonder groot assortiment icoonrepro-
dukties. Deze zijn alle met de hand vervaardigd, van uitstekende kwaliteit,
mooi afgewerkt en tegen zeer lage prijzen te bestellen!

U kunt op 2 manieren in het bezit komen van al onze artikelen:

1. Elke zondag is de winkel open ná de Goddelijke Liturgie van 10.15 uur,

    in de Sint Cathrienkerk, Kruisbroedershof, te ´s-Hertogenbosch.          

2. Per email: wem.timmermans@planet.nl met vermelding van uw  naam,
het bezorgadres, het artikelnummer en het aantal.


Betaling:

Vooraf betalen op rekeningnummer NL07INGB0001594186 ING-Bank

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten!


Van harte...

Op 1 september begint in de Byzantijnse kalender het kerkelijk jaar.
Uiteraard gaat dit terug op de periode van het Byzantijnse Rijk, en zelfs al daar-voor. In de zevende eeuw werd de jaartelling voor "heel de wereld" (voor heel de Oikoumene, zoals dat heette, dat betekende voor heel het Byzantijnse Rijk) vast-gesteld, waarbij het jaar dus begon op 1 september. Terwijl de Westerse kerk langzamerhand een ander systeem aanvaardde en het kerkelijk jaar op de eerste zondag van de Advent begon, - wat nog steeds geldt - is de Oosterse Kerk van de Byzantijnse Ritus de oude telling beginnend op 1 september trouw gebleven.

Het kerkelijk jaar omvat vier kringen, of cycli:

1. De Paascyclus, (Triodion) bestaande uit de voorvasten en de veertigdagentijd, naar Pasen toe.  (Pentacostarion) van Pasen tot en met Pinksteren. (Oktoichos) de tijd na Pinksteren. Dit is de cyclus rond het hoofdfeest van het jaar: de Verrijzenis van Christus.

2. De cyclus van de maanden, (Meneon) met de 12 grote feesten: 8 september, Maria geboorte, 14 september, Kruisverheffing, 21 november, Intrede van Maria in de tempel, 25 december, geboorte des Heren / Kerstmis, 6 januari, Doop van Christus in de Jordaan, 2 februari, Opdracht van Christus in de tempel, 25 maart, Annunciatie / Maria Boodschap, Bewegelijke data: Palmzondag, Verrijzenis van Christus / Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 6 augustus, Transfiguratie, Verheerlijking op de berg Tabor, 15 augustus, Moeder Gods ontslapen. Daarnaast is elke dag van de maand aan een heilige of gebeurtenis gewijd.

3. De Weekcyclus, waarbij elke dag zijn eigen gedachtenis heeft: Maandag: Gedachtenis van de engelen en hemelse machten, de geestelijke wereld. Dinsdag: Johannes de Voorloper en Doper. Woensdag en vrijdag zijn gewijd aan het heilig Kruis en Maria. Op woensdag gedenkt men bijzonder het Verraad door Judas, en op vrijdag de Kruisiging. Zaterdag is de sabbat, dag waarop God rustte; op die dag worden allen herdacht die in de Heer ontslapen zijn. Zondag is de Dag des Heren, de dag van de Verrijzenis van Christus en van heel de mensheid.

4. De Dagcyclus, In de Byzantijnse ritus begint de dag bij zonsondergang, zoals in de joodse traditie: " Toen werd het avond: de eerste dag" Genesis 1:5Byzantijnse kalender

Dit zijn de 12 Grote Feesten van de Orthodoxe Kerk. Het betreft 8 feesten ter ere van Christus en vier feesten ter ere van de Moeder Gods, Maria. Deze feestdagen vindt men meestal in de feestdagenrij op de iconostase. Bij gelegenheid worden er nog andere feesten aan toegevoegd.

Dodenkaortion (Gr.)
2017

Iconostase: 12 prachtig geschilderde iconen 15 x 21 cm.
klik hier…

Unieke, eenmalige verkoop: